Polyfunkčný dom Zlatý Jeleň Bratislava

cena 4 800 000,- Sk,lehota dodania 2 mesiace