Mechanizačná fakulta SPU Nitra

cena 3 800 000,-Sk