Intro > montáž a realizácia > kontakty

 

 

ORSTAP NITRA spol. s r.o.

Podzámska 14

949 01 Nitra

Slovensko

 

IČO: 36539856

DIČ: 2020152904

IČ DPH: SK2020152904

Zapísaný v OR OS NR,

oddiel SRo, vl. č. 12336

 

Kancelária

tel.: 037 655 63 11, 655 63 12

fax: 037 655 63 13

e-mail: orstap@orstap.sk